Formularz zamówienia ...


* Przyjęcie zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest e-mailem informującym o wystawieniu faktury VAT. Jeżeli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż zamówienie do nas nie dotarło.

Jeśli mają Państwo problem z wysłaniem formularza /Państwa przeglądarka go nie obsługuje - komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript/ to w tym miejscu dostępna jest jego wersja w formacie (.doc).
Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, oraz przesłanie e-mailem, faksem lub pocztą na adres do korespondencji podany w zakładce KONTAKT.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza. Jeśli pominiesz któreś z wymaganych - zamówienie nie będzie zrealizowane.


Dane zamawiającego :
Imię zamawiającego: wymagane
Nazwisko zamawiającego: wymagane
Pełna nazwa firmy: wymagane
Numer NIP: wymagane
Ulica i nr domu: wymagane
Kod pocztowy: wymagane
Nazwa miejscowości: wymagane
Telefon kontaktowy: wymagane
Faks:
Adres e-mail: wymagane
Oświadczam, że
akceptuję treść regulaminu sklepu wymagane
Chcę, aby przesyłka została wysłana na inny adres (opcjonalnie):
Imię: opcjonalnie
Nazwisko: opcjonalnie
Pełna nazwa firmy: opcjonalnie
Ulica i nr domu: opcjonalnie
Kod pocztowy: opcjonalnie
Nazwa miejscowości: opcjonalnie
Uwagi dodatkowe i pytania:
PŁATNOŚĆ
Pobranie
PŁATNOŚĆ
Przelew zgodnie regulaminem sklepu
Ochrona danych
osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę ONE, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926/ celem realizacji zamówienia /wymagane/.


Formularz zamówienia zostaje automatycznie wysłany przez Państwa program pocztowy (np. Outlook Express) z chwilą naciśnięcia przycisku "Odbierz i wyślij..." znajdującego się w danym programie pocztowym.