f
Więcej informacji
Mniej informacji
https://www.one1.pl/375-thickbox_default/dokumentacja-swiadectwo-bezpieczestwa-przemyslowego.jpg

Dokumentacja – Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Praktyczne rozwiązanie problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów: Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167); Rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartych w ww. Ustawie, „NATO-wskiego” Dokumentu C-M(2002)49 oraz załączonych do niego dyrektywach; Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Paktem Północnoatlantyckim w...    więcej...

0,00 zł

TOWAR NA ZAMÓWIENIE

  Ilość:  Zobacz opcje, które mogą Cię zainteresować

Praktyczne rozwiązanie problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów:

 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167);
 • Rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartych w ww. Ustawie,
 • „NATO-wskiego” Dokumentu C-M(2002)49 oraz załączonych do niego dyrektywach;
 • Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Paktem Północnoatlantyckim w zakresie bezpieczeństwa informacji z dnia 14 marca 2003r., opublikowanym w L 80/36 Official Journal of the European Union z dn. 27.3.2003r.;
 • Innych regulacji międzynarodowych.

Proponujemy Państwu zrealizowanie następujących przedsięwzięć, które zapewnią dopełnienie obowiązków wynikających z wyżej powołanych przepisów:

1. Opracowanie PROJEKTU kompleksowej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego:

 • Dokumentacja bezpieczeństwa systemu informatycznego dla systemu teleinformatycznego, w którym mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne:

a) „Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa”, w tym Szacowanie Ryzyka,
b) „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji”.

Dokumentacja może być opracowana w zależności od potrzeb, według Zaleceń ABW lub najnowszych Zaleceń SKW. Projekt dokumentacji jest gotowy do akredytacji przez odpowiednią Służbę.

 • „Plan ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” (Art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o OIN);
 •  „Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych”;
 •  „Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą”.
 • „Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń”;
 •  „Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”;
 •  Plan Organizacji Kancelarii Tajnej-Międzynarodowej;
 • Regulamin Kancelarii Tajnej-Międzynarodowej;
 • Regulamin czytelni.


2. Doradztwo i audyt w miejscu dyslokacji danej jednostki organizacyjnej (firmy, przedsiębiorstwa).

Posiadamy niezbędne doświadczenie w realizacji wyżej określonych przedsięwzięć, z naszych usług skorzystała liczna grupa podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. Gwarantujemy wykonanie wyżej scharakteryzowanej usługi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

Cenę opracowania dokumentacji podajemy na email po uprzednim uzyskaniu następujących danych:

- nazwa jednostki organizacyjnej,
- siedziba jednostki organizacyjnej,
- charakterystykę JO /czym się zajmuje/,
- stopień/klauzula, itp.

Powyższe dane należy wysłać na adres one@one1.pl - przez telefon nie podajemy żadnych cen.

UWAGA ! Na pytanie: "Poszukuję firmy lub osoby uprawnionej, celem wydania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych. Powyższe jest mi potrzebne do startów w przetargach (...)" lub podobne - znajdziesz odpowiedź pod adresem: http://www.iniejawna.pl/pomoce/poradnik_specjalisty_ochrony_in.pdf
W takich sprawach proszę nie dzwonić.

 

Napisz opinię o produkcie


Dokumentacja – Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Dokumentacja – Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Praktyczne rozwiązanie problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów: Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167); Rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji zawartych w ww. Ustawie, „NATO-wskiego” Dokumentu C-M(2002)49 oraz załączonych do niego dyrektywach;...