f
Więcej informacji
Mniej informacji
https://www.one1.pl/376-thickbox_default/dokumentacja-pion-ochrony.jpg

Dokumentacja – Pion Ochrony

W związku z wejściem w życie z dniem 2 stycznia 2011 roku ustawy z dnia 5.08.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167) pełnomocnicy ochrony zobligowani zostali do opracowania szeregu nowych dokumentów.
Firma ONE oferuje doradztwo i pomoc w opracowaniu:

1. „Plan ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”, z uwzględnieniem postanowień zawartych w:
- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483);
- Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167);
- Ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawie z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym;
- Ustawie z dnia18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej.

2. „Analiza i ocena ryzyka”, z uwzględnieniem postanowień zawartych w:
- Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167);
- aktach wykonawczych do UOIN;
- zaleceniach ABW i SKW;
- normie PN-ISO/IEC 27001:2014-12 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania;
- normie PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.

3. „Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych”.

4. „Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą”.

5. „Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń”.

5. „Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”.

Posiadamy niezbędne doświadczenie w realizacji wyżej określonych przedsięwzięć, z naszych usług skorzystała liczna grupa podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. Gwarantujemy wykonanie wyżej scharakteryzowanej usługi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

Cenę opracowania dokumentacji podajemy na email po uprzednim uzyskaniu następujących danych:

- nazwa jednostki organizacyjnej,
- siedziba jednostki organizacyjnej,
- charakterystykę JO /czym się zajmuje/,
- stopień/klauzula, itp.

Powyższe dane należy wysłać na adres one@one1.pl - przez telefon nie podajemy żadnych cen.

UWAGA ! Na pytanie: "Poszukuję firmy lub osoby uprawnionej, celem wydania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych. Powyższe jest mi potrzebne do startów w przetargach (...)" lub podobne - znajdziesz odpowiedź pod adresem: http://www.iniejawna.pl/pomoce/poradnik_specjalisty_ochrony_in.pdf
W takich sprawach proszę nie dzwonić.

 


Zobacz opcje, które mogą Cię zainteresować

Napisz opinię o produkcie


Dokumentacja – Pion Ochrony

Dokumentacja – Pion Ochrony

W związku z wejściem w życie z dniem 2 stycznia 2011 roku ustawy z dnia 5.08.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167) pełnomocnicy ochrony zobligowani zostali do opracowania szeregu nowych dokumentów. Firma ONE oferuje doradztwo i pomoc w opracowaniu: 1. „Plan ochrony informacji niejawnych w jednostce...