f
Więcej informacji
Mniej informacji
https://www.one1.pl/374-thickbox_default/dokumentacja-kancelaria-tajna-niejawna.jpg

Dokumentacja - kancelaria tajna/niejawna

Praktyczne rozwiązanie problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów: Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167), Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Proponujemy Państwu zrealizowanie następujących przedsięwzięć, które zapewnią dopełnienie obowiązków wynikających z wyżej...    więcej...

0,00 zł

TOWAR NA ZAMÓWIENIE

  Ilość:  Zobacz opcje, które mogą Cię zainteresować

Praktyczne rozwiązanie problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów:

  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.

Proponujemy Państwu zrealizowanie następujących przedsięwzięć, które zapewnią dopełnienie obowiązków wynikających z wyżej powołanych przepisów:

1. Przeprowadzenie audytu mającego na celu:

a) oceny środków ochrony fizycznej kancelarii tajnej/niejawnej;
b) oceny prowadzonych dzienników ewidencji;

4. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla personelu kancelarii tajnej/niejawnej.

5. Opracowanie dla uczestników tego szkolenia materiałów informacyjno szkoleniowych, dotyczących zagadnień organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej/niejawnej.

6. Opracowanie dokumentacji kancelaryjnej oraz wynikającej z wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych:

a) „Planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” (Art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o OIN);
b) „Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych”;
c) „Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą”.

d) Projekt dokumentacji „Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń”.
e) „Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”.

Posiadamy niezbędne doświadczenie w realizacji wyżej określonych przedsięwzięć, z naszych usług skorzystała liczna grupa podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. Gwarantujemy wykonanie wyżej scharakteryzowanej usługi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

Cenę opracowania dokumentacji podajemy na email po uprzednim uzyskaniu następujących danych:

- nazwa jednostki organizacyjnej,
- siedziba jednostki organizacyjnej,

Powyższe dane należy wysłać na adres one@one1.pl - przez telefon nie podajemy żadnych cen.

UWAGA ! Na pytanie: "Poszukuję firmy lub osoby uprawnionej, celem wydania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych. Powyższe jest mi potrzebne do startów w przetargach (...)" lub podobne - znajdziesz odpowiedź pod adresem: http://www.iniejawna.pl/pomoce/poradnik_specjalisty_ochrony_in.pdf
W takich sprawach proszę nie dzwonić.

 

Napisz opinię o produkcie


Dokumentacja - kancelaria tajna/niejawna

Dokumentacja - kancelaria tajna/niejawna

Praktyczne rozwiązanie problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów: Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167), Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Proponujemy Państwu zrealizowanie następujących przedsięwzięć,...