f
Więcej informacji
Mniej informacji
https://www.one1.pl/757-thickbox_default/poradnik-dla-personelu-kancelarii-tajnej-kancelarii-niejawnej.jpg

PORADNIK dla personelu KANCELARII TAJNEJ KANCELARII NIEJAWNEJ

PORADNIK dla personelu KANCELARII TAJNEJ, KANCELARII NIEJAWNEJ   Poradnik skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się ewidencjonowaniem materiałów niejawnych bez względu na klauzule tajności: kierowników kancelarii tajnych, niejawnych, kancelistów, pełnomocników ochrony. Poradnik składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna opisuje...    więcej...

63,00 zł za szt. z VAT

63,00 zł

  Ilość:  

PORADNIK dla personelu KANCELARII TAJNEJ, KANCELARII NIEJAWNEJ 

Poradnik skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się ewidencjonowaniem materiałów niejawnych bez względu na klauzule tajności: kierowników kancelarii tajnych, niejawnych, kancelistów, pełnomocników ochrony.
Poradnik składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna opisuje regulacje prawne w zakresie funkcjonowania i organizacji kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ewidencjonowanie materiałów niejawnych.
W części praktycznej przedstawione zostały typowe przykłady ewidencjonowania materiałów niejawnych i ich ekspedycji. 
Zapoznaj się ze szczegółami pod adresem: http://www.iniejawna.pl/pomoce/poradnik_pktn.html

Autor - Marek Anzel*, rok wydania - 2019, stan prawny na 2019

Wersja elektroniczna (.pdf) na nośniku CD, zezwalająca na druk przykładów praktycznych - zadań i ćwiczeń. Stron 254.

Do poprawnego odczytu zawartości płyty potrzebne jest zainstalowanie aplikacji przeznaczonej do wyświetlania dokumentów PDF - program Adobe Acrobat Reader, do pobrania z adresu: https://get.adobe.com/pl/reader/

Wersja na PenDrive dopłata 10 zł netto.
--------------------------------------------------------------------
* Audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor Poradników z zakresu SZBI, w tym związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych. Ponadto na stałe współpracuje  z kwartalnikiem wydawnictwa BECK „Informacja w Administracji Publicznej”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.
-----------------------------------------------

Napisz opinię o produkcie
Średnia ocena 
wojciech z.
2019-04-02

Polecam osobom zajmującym się:
1. ewidencjonowaniem materiałów niejawnych;
2. kontrolą nad ewidencjonowaniem i kontrolą systemu ochrony informacji niejawnych;
3. wykonywaniem jakiekolwiek zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych tj. pracujących lub pełniących służbę na stanowiskach albo przyjmujących zlecenia prac związanych z dostępem do informacji niejawnych.

Autor w sposób przejrzysty i logiczny zaczynając od teoretycznych podstaw a następnie omawiając zagadnienia od strony praktycznej dostarcza gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania kancelarii tajnych i jej odpowiedników oraz funkcjonowania podstawowego elementu systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.

Poradnik Pana Marka ANZELA może być określony pozycją typu „od A do Z” i co ważne po czytelnik lekturze będzie w stanie z samodzielnie utrzymywać swoją wiedzę w aktualności.

Publikację polecam również pełnomocnikom ochrony i pracownikom pionów ochrony w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, z oddziałów (WOG, OZ, Baz, ...) i pododdziałów gospodarczych.
Doświadczenie uczy, iż wykonując zadania związane z bezpieczeństwem przemysłowym a w szczególności zadania określone w art. 71 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych – warto nie tylko mieć świadomość występowania różnic, ale również poznać gruntownie system „kancelaryjny” funkcjonujący u większości Wykonawców.
Nabyta wiedza będzie pomocna również przy określaniu istotnych postanowień umowy, instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, SIWZ, warunków udziału w postępowaniu, prowadzeniu doradztwa i kontroli – dobrze mówić z Wykonawcą jednym językiem.

Napisz opinię o produkcie


PORADNIK dla personelu KANCELARII TAJNEJ KANCELARII NIEJAWNEJ

PORADNIK dla personelu KANCELARII TAJNEJ KANCELARII NIEJAWNEJ

PORADNIK dla personelu KANCELARII TAJNEJ, KANCELARII NIEJAWNEJ  Poradnik skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się ewidencjonowaniem materiałów niejawnych bez względu na klauzule tajności: kierowników kancelarii tajnych, niejawnych, kancelistów, pełnomocników ochrony.Poradnik składa się z dwóch zasadniczych części:...